Truy cập

Hôm nay:
15
Hôm qua:
58
Tuần này:
289
Tháng này:
15
Tất cả:
255214

Ý kiến thăm dò

XÃ TRƯỜNG GIANG VỚI PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI

Ngày 20/01/2020 00:00:00

Trường Giang là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhưng không chỉ giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, phong trào xoá đói giảm nghèo

XÃ TRƯỜNG GIANG VỚI PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI

Trường Giang là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhưng không chỉ giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, phong trào xoá đói giảm nghèo…mà còn có truyền thống hiếu học. Phong trào khuyến học, khuyến tài thực sự lan toả về các thôn, trường học, dòng họ, cụm dân cư và đến tận từng hộ gia đình. Đặc biệt, từ khi thành lập hội Khuyến học, phong trào không chỉ là cầu nối, là nguồn động viên mà còn là chổ dựa cho con em vươn lên trong học tập và rèn luyện, giúp các em đỗ đạt tại các kỳ thi tỉnh, huyện cũng như thi vào vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

So với các hội khác, Hội Khuyến học phát triển khá nhanh và vững chắc. Hội Khuyến học xã Trường Giang có 11 chi hội, trong đó 6 chi hội thôn, 04 chi hội nhà trường, 01 chi hội Trạm y tế và 20 ban khuyến học dòng họ với trên 1.300 hội viên, trong đó đã phát thẻ khuyến học cho trên 90% hội viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, hội Khuyến học xã Trường Giang luôn vận động, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình phụ huynh, từng em học sinh; kịp thời động viên, giúp đỡ con em nghèo vượt khó trong học tập nên tạo được lòng tin của nhân dân đối với các cấp hội. Đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Ban chấp hành cũng như mỗi hội viên. Là một tổ chức hoạt động xã hội từ nguyện nhưng lại tác động đến phần lớn các đối tượng trong xã hội nên vai trò nòng cốt của Hội trong sự liên kết với các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội hết sức quan trọng. Hội vận đông và khuyến khích mỗi hội viên tham gia học tập nâng cao trình độ về kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi, học nghề, tham gia các lớp tập huấn về khuyến nông, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sồng thúc đẩy phong trào xã hội học tập tại các khu dân cư. Cùng với phong trào khuyến học, khuyến tài, hội Khuyến học xã Trường Giang phối hợp với các ngành đoàn thể mở 10 lớp với 800 lượt hội viên học tập với nhiều chuyên đề theo phương châm “cần gì học nấy”, học để mà làm, học để nang cao đời sống, trong đó có chuyên đề “nước sạch và vệ sinh môi trường với sức khoẻ cộng đồng”, “công tác thu gom rác thải”, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về sản xuất, chăn nuôi giúp người lao động biết cách làm giàu chính đáng được đông đảo hội viên hưởng ứng.

Để tạo điều kiện cho các cấp hội hoạt động, Hội Khuyến học tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền cân nhắc, sắp xếp những cán bộ có năng lực, nhiệt tình đảm nhận các vị trí chủ chốt tạo lòng tin của nhân dân. Hội Khuyến học đã bám sát nhiệm vụ năm học để phối hợp với các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh vận động con em đến trường cũng như công tác phổ cập đúng độ tuổi. Phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường cổ vũ, động viên phong trào “dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp với giáo dục ở các dòng họ, gia đình ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh ở địa phương. Cuộc vận động “xây dựng gia đình hiếu học” được coi là bước đột phá quan trọng trong quá trình xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Hội Khuyến học xã, thôn, trường và các ban khuyến học dòng họ đã tổ chức phát thưởng kịp thời cho hàng trăm lượt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Để động viên kịp thời cho các cháu đạt thành tích trong học tập và rèn luyện với phương châm “góp gió thành bão”, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội xây dựng nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài từ các thôn, trường học, dòng họ, gia đình, các nhà hảo tâm. Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động để mọi người cùng tham gia xây dựng quỹ khuyến học. Là một trong những đơn vị thực hiện đề án xã hội học tập, xây dựng mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” và mô hình “học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng”.

Hy vọng, trong thời gian tới, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Trường Giang tiếp tục gặt hái được những kết quả cao nhất, tạo tiền đề để xây dựng thành công xã hội học tập bền vững trên địa bàn xã.

XÃ TRƯỜNG GIANG VỚI PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI

Đăng lúc: 20/01/2020 00:00:00 (GMT+7)

Trường Giang là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhưng không chỉ giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, phong trào xoá đói giảm nghèo

XÃ TRƯỜNG GIANG VỚI PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI

Trường Giang là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhưng không chỉ giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, phong trào xoá đói giảm nghèo…mà còn có truyền thống hiếu học. Phong trào khuyến học, khuyến tài thực sự lan toả về các thôn, trường học, dòng họ, cụm dân cư và đến tận từng hộ gia đình. Đặc biệt, từ khi thành lập hội Khuyến học, phong trào không chỉ là cầu nối, là nguồn động viên mà còn là chổ dựa cho con em vươn lên trong học tập và rèn luyện, giúp các em đỗ đạt tại các kỳ thi tỉnh, huyện cũng như thi vào vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

So với các hội khác, Hội Khuyến học phát triển khá nhanh và vững chắc. Hội Khuyến học xã Trường Giang có 11 chi hội, trong đó 6 chi hội thôn, 04 chi hội nhà trường, 01 chi hội Trạm y tế và 20 ban khuyến học dòng họ với trên 1.300 hội viên, trong đó đã phát thẻ khuyến học cho trên 90% hội viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, hội Khuyến học xã Trường Giang luôn vận động, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình phụ huynh, từng em học sinh; kịp thời động viên, giúp đỡ con em nghèo vượt khó trong học tập nên tạo được lòng tin của nhân dân đối với các cấp hội. Đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Ban chấp hành cũng như mỗi hội viên. Là một tổ chức hoạt động xã hội từ nguyện nhưng lại tác động đến phần lớn các đối tượng trong xã hội nên vai trò nòng cốt của Hội trong sự liên kết với các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội hết sức quan trọng. Hội vận đông và khuyến khích mỗi hội viên tham gia học tập nâng cao trình độ về kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi, học nghề, tham gia các lớp tập huấn về khuyến nông, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sồng thúc đẩy phong trào xã hội học tập tại các khu dân cư. Cùng với phong trào khuyến học, khuyến tài, hội Khuyến học xã Trường Giang phối hợp với các ngành đoàn thể mở 10 lớp với 800 lượt hội viên học tập với nhiều chuyên đề theo phương châm “cần gì học nấy”, học để mà làm, học để nang cao đời sống, trong đó có chuyên đề “nước sạch và vệ sinh môi trường với sức khoẻ cộng đồng”, “công tác thu gom rác thải”, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về sản xuất, chăn nuôi giúp người lao động biết cách làm giàu chính đáng được đông đảo hội viên hưởng ứng.

Để tạo điều kiện cho các cấp hội hoạt động, Hội Khuyến học tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền cân nhắc, sắp xếp những cán bộ có năng lực, nhiệt tình đảm nhận các vị trí chủ chốt tạo lòng tin của nhân dân. Hội Khuyến học đã bám sát nhiệm vụ năm học để phối hợp với các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh vận động con em đến trường cũng như công tác phổ cập đúng độ tuổi. Phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường cổ vũ, động viên phong trào “dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp với giáo dục ở các dòng họ, gia đình ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh ở địa phương. Cuộc vận động “xây dựng gia đình hiếu học” được coi là bước đột phá quan trọng trong quá trình xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Hội Khuyến học xã, thôn, trường và các ban khuyến học dòng họ đã tổ chức phát thưởng kịp thời cho hàng trăm lượt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Để động viên kịp thời cho các cháu đạt thành tích trong học tập và rèn luyện với phương châm “góp gió thành bão”, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội xây dựng nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài từ các thôn, trường học, dòng họ, gia đình, các nhà hảo tâm. Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động để mọi người cùng tham gia xây dựng quỹ khuyến học. Là một trong những đơn vị thực hiện đề án xã hội học tập, xây dựng mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” và mô hình “học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng”.

Hy vọng, trong thời gian tới, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Trường Giang tiếp tục gặt hái được những kết quả cao nhất, tạo tiền đề để xây dựng thành công xã hội học tập bền vững trên địa bàn xã.

Người tốt, việc tốt