Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
58
Tuần này:
326
Tháng này:
52
Tất cả:
255251

Ý kiến thăm dò

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 24/03/2020 07:11:10

Xã Trường Giang là một xã vùng đồng màu nằm phía nam huyện Nông Cống, cách trung tâm huyện lỵ 12km về phía nam, Tổng diện tích tự nhiệm 824,16 ha, Tổng dân số là 1595 hộ với 6392 nhân khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi là 3313 người, lao động có việc làm thường xuyên 2848 lao động, lao động qua đào tạo 1863 người. Ngành nghề chính của người dân trong xã là sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xã Trường Giang là một xã vùng đồng màu nằm phía nam huyện Nông Cống, cách trung tâm huyện lỵ 12km về phía nam, Tổng diện tích tự nhiệm 824,16 ha, Tổng dân số là 1595 hộ với 6392 nhân khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi là 3313 người, lao động có việc làm thường xuyên 2848 lao động, lao động qua đào tạo 1863 người. Ngành nghề chính của người dân trong xã là sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Trường Giang xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình này thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ đó, trong 6 năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, cơ bản người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện.

Đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí 2.Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt về đích đúng thời gian, mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau:

Một là: Mỗi người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Bốn là: Cần hiểu rõ mục đích, quyền lợi của BHYT đối với mỗi người dân khi tham gia BHYT. Đặc biệt là nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30% khi tham gia mua BHYT.

Trong những qua quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trường Giang ra sức học tập thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đang tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn.

BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã đang hoàn thiện 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 1/2020 góp phần xây dựng quê hương Trường Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh.

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đăng lúc: 24/03/2020 07:11:10 (GMT+7)

Xã Trường Giang là một xã vùng đồng màu nằm phía nam huyện Nông Cống, cách trung tâm huyện lỵ 12km về phía nam, Tổng diện tích tự nhiệm 824,16 ha, Tổng dân số là 1595 hộ với 6392 nhân khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi là 3313 người, lao động có việc làm thường xuyên 2848 lao động, lao động qua đào tạo 1863 người. Ngành nghề chính của người dân trong xã là sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xã Trường Giang là một xã vùng đồng màu nằm phía nam huyện Nông Cống, cách trung tâm huyện lỵ 12km về phía nam, Tổng diện tích tự nhiệm 824,16 ha, Tổng dân số là 1595 hộ với 6392 nhân khẩu, trong đó lao động trong độ tuổi là 3313 người, lao động có việc làm thường xuyên 2848 lao động, lao động qua đào tạo 1863 người. Ngành nghề chính của người dân trong xã là sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể xã Trường Giang xác định để triển khai thực hiện thành công Chương trình này thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Từ đó, trong 6 năm qua công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới luôn được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua cuộc vận động thực hiện Chương trình trên địa bàn xã cơ bản đã có sự chuyển biến rõ nét, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; nhận thức của người dân về chương trình nông thôn mới đã có sự thay đổi, hầu hết đã nhận thức được rằng chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, cơ bản người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện.

Đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí 2.Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt về đích đúng thời gian, mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các nội dung sau:

Một là: Mỗi người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang nhà cửa, tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống.

Bốn là: Cần hiểu rõ mục đích, quyền lợi của BHYT đối với mỗi người dân khi tham gia BHYT. Đặc biệt là nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 30% khi tham gia mua BHYT.

Trong những qua quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trường Giang ra sức học tập thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay Đảng bộ và Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã đang tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn.

BCĐ xây dựng nông thôn mới của xã đang hoàn thiện 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý 1/2020 góp phần xây dựng quê hương Trường Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Người tốt, việc tốt