Truy cập

Hôm nay:
59
Hôm qua:
58
Tuần này:
333
Tháng này:
59
Tất cả:
255258

Ý kiến thăm dò

Danh sách công chức UBND xã Trường Giang

Ngày 25/03/2020 16:08:24

Danh sách công chức UBND xã Trường Giang

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRƯỜNG GIANG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đậu Minh Hùng

Chủ tịch UBND

2

Lê Công Tư

PCT. UBND

3

Tống Xuân Tam

Trưởng Công an

4

Ngô Xuân Triều

Chỉ huy trưởng BCHQS

5

Ngô Xuân Kim

CC. Văn phòng -TK

6

Lê Mạnh Hùng

CC. Văn phòng -TK

7

Nguyễn Thị Hường

CC. Tài chính Kế toán

8

Ngô Khắc Vang

CC. VHXH

9

Phạm Thị Lan

CC. LĐTBXH

10

Lê Thị Lan

CC. Tư pháp - Hộ tịch

11

Ngô Đại Thành

CC Địa chính - XD

12

Ngô Thế Thứ

CC Địa chính - NN

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRƯỜNG GIANG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Đậu Minh Hùng

Chủ tịch UBND

2

Lê Công Tư

PCT. UBND

3

Tống Xuân Tam

Trưởng Công an

4

Ngô Xuân Triều

Chỉ huy trưởng BCHQS

5

Ngô Xuân Kim

CC. Văn phòng -TK

6

Lê Mạnh Hùng

CC. Văn phòng -TK

7

Nguyễn Thị Hường

CC. Tài chính Kế toán

8

Ngô Khắc Vang

CC. VHXH

9

Phạm Thị Lan

CC. LĐTBXH

10

Lê Thị Lan

CC. Tư pháp - Hộ tịch

11

Ngô Đại Thành

CC Địa chính - XD

12

Ngô Thế Thứ

CC Địa chính - NN

Người tốt, việc tốt